CITATOS: VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS „ALTORIŲ ŠEŠĖLY“

Visuomet, skaitydama knygas, išsirašau labiausiai patikusias citatas. Tad ši, citatų, tema yra būtent skirta jomis pasidalinti.
Knygos apžvalga čia

1. Meilė mus jaudina, egzaltuoja, priverčia mūsų širdį smarkiau plakti.
2. Kas pirma atrodė nuodėmė, dabar išbluko, sumenko.
3. Neįsimylėti? Bet ar tai mūsų valioje? Juk širdis įsakymų ir uždraudimų neklauso.
4. Dvasinio tobulinimosi kely sustojimų nėra: kas neina pirmyn, tas rieda atgal.
5. Mintis gi žody virs melu.
6. Nelaimingas tas, kuris nori viską išaiškinti. Aš pavydžiu bepročiams, kuriems turbūt viskas aišku ir kurių elgesio niekas nesistengia išaiškinti.
7. Mes tik tada ko nors pasigendame, kai esame negrąžinamai to netekę.

Komentarai